Δείκτης μάζας σώματος. Πόσο αξιόπιστα ειναι τα αποτελέσματα;

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος χρησιμοποιείται γενικώς για το καθορισμό του επιθυμητού βάρους. Παρόλα αυτά η χρήση του σε άτομα αυξημένη μυική μάζα δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα καθώς ο Δ.Μ.Σ δεν μπορεί να κάνει ανάλυση σύστασης σώματος.Έτσι δύο άτομα μπορεί να έχουν τον ίδιο ΔΜΣ, αλλά να έχουν εντελώς διαφορετική σύσταση σώματος (μυϊκό ιστό, λιπώδη ιστό).

Στα Metro Beauty Medical  μπορεί να γίνει ανάλυση σύστασης σώματος, ούτως ώστε να καθοριστεί η περιεκτικότητα του ανθρώπινου σώματος τόσο σε λίπος όσο και σε άλιπη μάζα, καθώς επίσης και οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες (ανάγκες σε θερμίδες) του ατόμου. Είναι πολύ σημαντικό, η απώλεια σωματικού βάρους να αφορά μόνο σε απώλεια σωματικού λίπους και όχι άλιπης μάζας, και αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσα από μια ισορροπημένη διατροφή, απαλλαγμένη από ακρότητες και στερήσεις που οδηγούν σε απώλεια άλιπης μάζας και τις περισσότερες φορές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία.

    Not Tags